Stáčená vína a nový vinařský zákon

Článek je aktuální ke dni jeho zveřejnění: 1. 6. 2017

Jak se změní legislativa ve vztahu ke stáčenému vínu?

Výrobce prodávající stáčené víno

Výrobce dál může prodávat své víno po stočení do obalů určených spotřebiteli (např. láhve, BiB) nebo jako stáčené víno sudové ve svých provozovnách (vinotékách). V případě prodeje stáčeného vína je ovšem nutná registrace provozovny, kde je sudové víno prodáváno prostřednictvím Registru (+ další povinnosti – viz níže). 

Přechodné ustanovení k § 16b odst. 3 novely zákona však stanoví, že pokud plníte definici výrobce ke dni nabytí účinnosti novely zákona (tj. vyrábíte víno, nebo si jej necháváte na základě smluvního vztahu zpracovat jiným subjektem), jste povinen oznámit provozovnu (výrobce) s prodejem sudového stáčeného vína nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 30. 9. 2017.

Přechodné období s prodlouženou lhůtou pro registraci provozoven s prodejem stáčeného sudového vína se vztahuje pouze na provozovny výrobců a příjemců, které existují ke dni 1. 4. 2017. Všechny provozovny výrobců a příjemců vzniklé po tomto datu se musí nahlásit ihned, nejpozději však do momentu zahájení prodeje sudového stáčeného vína.

Příjemce nebaleného vína

Nebalené víno je nezbytné oznámit podle § 14a, tj. bezprostředně po příchodu do prvního místa dodání na území ČR, nejpozději však do 12 hodin po tomto příchodu, a uskladnit podle § 14b, tj. 10 dnů, pokud SZPI neodebere kontrolní vzorky. Následně je možné nebalené víno prodat jinému subjektu pro další využití, stočit do obalů určených pro spotřebitele a dále prodat jinému subjektu či spotřebiteli jako víno stáčené. Nebo ho lze označit jako stáčené sudové a prodat dále spotřebiteli ve svých provozovnách (tj. v provozovnách prvního příjemce nebaleného vína ze zahraničí). V případě prodeje sudového vína je ovšem nutná registrace provozovny, kde je stáčené víno prodáváno, prostřednictvím Registru.

Přechodné ustanovení k § 16b odst. 3 novely zákona však stanoví, že pokud plníte definici příjemce nebaleného vína k nabytí účinnosti novely zákona, tj. v daném kontextu prodeje sudového stáčeného vína prvního příjemce nebaleného vína ze zahraničí, který je uveden v průvodním dokladu, na základě něhož bylo víno na území ČR přepraveno, můžete registrovat provozovnu s prodejem sudového vína nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 30. 9. 2017.

Přechodné období s prodlouženou lhůtou pro registraci provozoven s prodejem sudových stáčených vín se vztahuje pouze na provozovny výrobců a příjemců, které existují ke dni 1. 4. 2017. Všechny provozovny výrobců a příjemců vzniklé po tomto datu se musí nahlásit ihned, nejpozději však do momentu zahájení prodeje sudového vína.

Na přivezené víno v obalu určeném pro spotřebitele (BiB – jednorázový obal) ze zahraničí se režim § 14a a § 14b nevztahuje.

Prodejce vína z obalu určeného pro spotřebitele

Pokud jde o provozovatele potravinářského podniku (dále jen PPP), který prodává víno v obalu určeném pro spotřebitele nebo jako stáčené nebo rozlévané, tj. z obalu určeného pro spotřebitele - v malém množství (tzn. méně než 750 hl vína v obalu určeném pro spotřebitele za 1 vinařský rok), nikoliv víno sudové, pak postačí, aby byl registrovaný podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, a uvedl předmět činnosti (http://www.szpi.gov.cz/dokumenty-ke-stazeni.aspx).
Pokud by prodával víno v obalu určeném pro spotřebitele v množství vyšším než je stanovené definicí malého množství, musel by vést evidenční knihy (evidence zásob).

a) prodejce, který je ke dni nabytí účinnosti zákona v pozici výrobce nebo příjemce, a prodává i sudové víno: jedná-li se o provozovatele vinotéky (PPP), který splňuje požadavky na výrobce nebo příjemce nebaleného vína ve smyslu § 16b odst. 1, pak může prodávat sudové stáčené víno ve svých provozovnách, pokud splní příslušné povinnosti (viz výše, zejména podávání povinných prohlášení, nahlášení provozovny, vedení vinařské evidence v závislosti na malém množství).

b) prodejce, který není ke dni nabytí účinnosti zákona v pozici výrobce nebo příjemce: takoví prodejci sudového stáčeného vína, kteří ke dni nabytí účinnosti zákona, tj. k 1. 4. 2017 nejsou v pozici výrobce nebo příjemce ve smyslu § 16b odst. 1, a ani se později výrobcem, či příjemcem nestanou, mohou prodávat sudové stáčené víno spotřebitelům nejpozději do 31. 12. 2017, přičemž své provozovny v tomto období nemusí oznamovat do Registru. Budou nicméně povinni k vedení evidenčních knih v závislosti na malém množství (tj. překročí-li 1 000 litrů sudového vína prodaného za 1 vinařský rok) dodržovat další povinnosti (např. povinnost označovat sudové víno podle § 16 odst. 8 a 9).

Jak si poradit s novými podmínkami?

Z výše uvedeného plyne, že nejjednodušší cestou pro zachování prodeje sudového stáčeného vína v případě většiny maloprodejců je čepování z jednorázového zabezpečeného obalu. Tyto podmínky splňuje např. technologie Bag in Box. Na základě této technologie jsme pro prodejce stáčeného vína navrhli revoluční řešení pojmenované Wine in Box, které splňuje veškeré legislativní požadavky bez nutnosti investic a zvýšení administrativy. Základem je BiB technologie, jež aplikuje pro český vinařský trh unikátní inovaci, kterou ocení prodejci stáčeného vína i samotní konzumenti.

Výhody

  1. Prodej vína dle legislativních nařízení – změna vinařského zákona definuje nové podmínky prodeje, WiB je zcela v souladu s nimi.
  2. Extrémní trvanlivost vína – díky vakuovému prostředí bez přístupu vzduchu odolává víno oxidaci a zachovává si prakticky neměnnou jakost.
  3. Téměř nulová ztrátovost vína – systém čepování prostřednictvím plynem poháněné pumpy vyčerpá veškerý obsah.
  4. Okamžitá změna – aplikace WiB na původní výčepní zařízení (KEG) trvá max. 5 minut. Bez jakýchkoliv investic spojených se změnou.
  5. Nulové kauce a zálohy za vratný obal.
  6. Snadná manipulace a obsluha – WiB balení váží 20 kg, KEG sud má 62 kg.
  7. Variabilnost systému WiB – stáčet lez i manuálně bez použití klasického výčepního zařízení.
  8. Efektivnější a jednodušší skladovatelnost WiB oproti KEG.
  9. Automatické plnění je garancí přesného množství vína ve WiB.

Ptáte se, jak se stát odběratelem a využít výhody systému WiB? Jednoduše, kontaktujte nás. Rádi za vámi přijedeme na provozovnu a osobně dojednáme konkrétní podmínky. Pro všechny naše budoucí odběratele platí, že přechod na systém WiB obstaráme kompletně za vás, a hlavně zcela bezplatně. Získáte úplnou podporu spočívající v pravidelné dodávce kvalitního a cenově výhodného sudového stáčeného vína v široké nabídce odrůd. K tomu navíc zapůjčení čepovacího zařízení zdarma. Samozřejmě za vás provedeme i samotné přepojení stávajícího výčepu na WiB. 

Stáčená vína a nový vinařský zákon