Adjustace vína

Adjustace je celkový vzhled láhve vína, její tvar a ztvárnění etikety