Autolýza vína

Spontánní rozpad buněk kvasinek, který zvyšuje možnost bakteriální nákazy; účinek stárnutí vína na autolyzovaných kvasnicích je tudíž u většiny vín nežádoucí, vyjímku tvoří vína láhvovaná sur lie (většinou Muškát) a vína šumivá