Biovíno

Víno při jehož pěstování a produkci se musí dodržovat podmínky, které jsou v České republice stanoveny zákonem o ekologickém zemědělství. Výsledkem je zcela přírodní ekologicky čisté víno. Vinař, který splňuje přísné podmínky získá certifikát od organizace, která kontroluje dodržování těchto podmínek – Kontroly ekologického zemědělství (KEZ o.p.s.). Biovíno je značeno grafickým znakem BIO s textem produkt ekologického zemědělství. Tento znak u nás mohou užívat celkem 3 pěstitelé vína(stav k 1.1.2005), proto se jedná o opravdu vzácná přírodní vína. Pěstují se většinou odrůdy, které jsou méně náchylné k plísním, a tudíž se nemusí ani nesmí na vinicích chemicky ošetřovat. V ekologických vinicích se nepoužívají průmyslová hnojiva, herbicidy k tlumení plevelů ani pesticidy proti škůdcům. Ty jsou nahrazovány dravými roztoči, slunéčky, škvory, lunčíky a osiky. Proti plísňovým a houbovým onemocněním je možné révu ošetřit přirozeně se rozkládajícími přípravky na bázi síry a mědi (Cu do 3 kg/ha/rok). Plevele se likvidují pouze mechanicky. Pro produkci kvalitních hroznů je využíváno přirozené úrodnosti půdy podpořenou řezem na jeden tažeň, podlomem, prosvětlováním a redukcí úrody. Živiny se dodávají zapracováním rostlinných zbytků do půdy, škůdci se likvidují mechanicky - vhodným obděláváním. Proti hnilobám hroznů si lze přát pouze suché a slunné počasí v září a říjnu a nebo je možné použít málo účinný bakteriální přípravek Ibefungin