Botrytis

Druhový výraz pro plíseň; často však bývá používán jako zkratka pro termín botrytis cinerea