Chaptalizace vína

Přidání řepného cukru do moštu před kvašením za účelem zvýšení obsahu alkoholu, pojmenováno po bývalém chemikovi a ministru zemědělství Francie z doby Napoleona, Jeanu Chaptalovi, který jako první napsal o tomto procesu studii