Fádní víno

Všední, mdlé víno s nedostatečným obsahem kyselin. Fádní může být jak mladé víno, u něhož došlo k odbourání kyselin vlivem neodborného zásahu (např. přílišný styk se vzduchem v nenaplněných sudech), tak i víno přestárlé, zvětralé