Filtrace cross-flow

Relativně nová, rychle probíhající forma mikro-filtrace, při níž víno protéká křížem přes membránový filtr (ne kolmo na filtr), takže jej neucpává