Filtrace vložková

Filtrační systém používyjící sérii celulózových, azbestových nebo papírových filtrů, kterými víno pod tlakem prochází (Tangenciální filtrace)