Flotace

Flotace znamená odkalování moštů proudem vzduchu nebo nejčastěji inertního plynu (dusík), jehož působením vytvoří kalící částečky vrstvu plovoucí na hladině moštu, pod níž se odebírá čistý mošt