Hloubka

Vztahuje se za prvné k hloubce vína a chutě vína a za druhé k hloubce jeho zajímavosti