Kříženec

Novošlechtěnec vzniklý křížením mezi odrůdami révy evropské liitis vinifera