Kvasnice

Sediment, který se shromažďuje na dně kádě během kvašení vína