Ledové víno

Německy Eiswein, původem německý koncept, používaný nyní prakticky v celém vinařském světě. Toto vzácné víno je výsledkem tradice, ponechat hrozny na keři v naději, že je napadne botrytis cinerea. Hrozny zmrazené mrazem nebo sněhem se sklidí a vylisují, dokud jsou zmrzlé. To se dělá proto, že zmrzne pouze voda, která ve formě ledové drtě plave na povrchu kádě, kde se sebere a ponechá koncentrovaný mošt. Ten pak vyprodukuje víno s jedinečnou vyvážeností sladkosti, kyselosti a extraktu