Letošní víno

Víno, jehož stáří nepřekročilo 1 rok. Takové víno je svěží, ještě voní po hroznu, který často poznáme i v chuti. Mnohdy má víno i zbytek kysličníku uhličitého a někdy mírnou kvasničnou příchuť, zvláště bylo-li stočeno pouze jednou