Merkaptany

Metyl a etylalkoholy mohou reagovat se sirovodíkem a vytvořit merkaptany, což jsou odporně páchnoucí složky, které je často nemožné odstranit a které mohou víno zničit. Merkaptany mohou páchnout po cibuli, česneku, pálící se gumě nebo zvětralém zelí