Mešní víno

Víno, ať už bílé nebo červené, určené pro bohoslužebné obřady. Čisté přírodní víno se nesmí ani cukřit, ani sířit. Nesmí se do něj nic přidávat. Aby nebylo kyselé, vyrábí se z vybraných odrůd s vysokou cukernatostí. V sudech víno musí ležet nejméně 2 roky. Důraz je kladen na bezvadný stav vína, zejména po stránce čistoty a jeho zdravotní bezzávadnosti. U nás se řídíme vatikánskou normou ART 284 s přihlédnutím k našemu vinařskému zákonu z r.1995. V současné době skutečně pravé mešní víno mohou u nás vyrábět jen Arcibiskupské vinné sklepy v Kroměříži, které toto právo mají již od Karla IV. z r. 1345. Samotné tamější sklepy byly založeny roku 1266. Mešní víno se vyrábí pod liturgickým dohledem a hrozny jsou sledovány již ve vinici