Odrůdy vína

Z původní révy vinné lesní se v průběhu historie vyčlenily tisíce odrůd vinné révy, a to volným křížením nebo záměrným šlechtěním. Každá odrůda vína má své unikátní charakteristiky a ustálený název. Některé odrůdy vína jsou vhodné pro určité specifické oblasti s ohledem na typologii půdy a klimatické podmínky, ale existují i takové odrůdy vína, které lze „univerzálně“ pěstovat téměř kdekoliv, kde jsou splněny základní biologické podmínky pro růst rostlin vinné révy. Rozlišujeme odrůdy bílého a červeného vína.

Oficiálně uznávané národní odrůdy vína jsou schváleny a zapsány v seznamu Státní odrůdové knihy ČR.

Je běžné, že totožné odrůdy vína mají v rozdílných vinařských oblastech (většinou na úrovni států či kontinentů) jiné pojmenování.

Nejznámější odrůdy vína:

Odrůdy vína vyšlechtěné v Česku