Organoleptické vnímání

Při tomto způsobu hodnocení jsou ovlivněny tělesné nebo smyslové orgány, obvykle to bývá chuť nebo čich