Osmotický tlak

Revertní osmóza je založená na vlastnosti dělení látek při průchodu pórovitou membránou. Její dělící schopnost je daná velikostí pórů a molekulární hmotností zachycovaných částic. Ve vinařství se s ní nejčastěji setkáváme tam, kde mají kvasinky působit v moštu s výjimečně vysokou cukernatostí. Protože kvasné buňky obsahují až 65 % vody, působením osmotického tlaku se její část odstraní. Tato technika má budoucnost v zahušťování moštů (= zvýšení jeho přirozené cukernatosti) v nepříznivých ročnících. Vinařský zákon dovoluje použití revertní osmózy za podmínky, že se celkový objem výrobku nesníží o více než 20 % a cukernatost se nezvýší o více než 3,5 stupně. Proto je vhodné mít kvalitní stáčecí zařízení na víno