Perkmistr

Perkmistr byl volený představitel a dozorčí orgán místního Horenského práva, který se svými pomocníky dbal na dodržování viničních artikulů, vedl zápisy do horenských knih, určoval a vybíral pokuty za nedodržování předpisů, spoluurčoval termín sklizně hroznů a zúčastňoval se projednávání rozepří ve věcech viničních. Kontroloval také jakost vín