Perlit

Jemná, práškovitá, lehká a lesklá substance vulkanického původu s podobnými vlastnostmi jako rozsivková zemina (křemelina). Používá-li se při filtrování, hovoří se někdy o filtraci keramické