Peronospora

Nepravé padlí. Je to nebezpečná choroba vinné révy způsobená cizopasnou vřetenatkou révovou. Je nutné révu chránit včasnými postřiky proti této chorobě a to buď měďnatými nebo organickými postřiky. Je snaha omezit chemickou ochranu, proto se náš i evropský výzkum snaží šlechtěním vytvořit přirozenou odolnost révy proti této chorobě