Podnož

Spodní zakořeněná část neroubované révy, obvykle odolná proti fyloxéře