Podsadba

Podsadba je dodatečné vysazování keřů ve vinici na místa, kde se původní keř neujal nebo zašel. Tím se ve vinici stále udržuje plný počet keřů