Právo na opětovnou výsadbu

Právo na opětovnou výsadbu opravňuje vinohradníka vysazovat révu na plochu, kde byla réva vyklučena a kde je povoleno vinici obnovovat