Přívlastkové víno

Jedná se o označení pro jakostní víno s přívlastkem. Přívlastková vína jsou dle platného vinařského zákona brána za nejvyšší kategorii českých vín. Přívlastky vína jsou laicky řečeno určité kategorie, kam víno spadá dle své charakteristiky.

Přívlastková vína musí splňovat určité standardy, které se odráží především v absenci dodatečných příměsí, v určení minimální cukernatosti hroznů a smíchání nejvíce tří různých odrůd. Hrozny pro výrobu přívlastkového vína musí pocházet z České republiky, cukernatost vína se nesmí uměle upravovat. Přívlastkové víno musí obsahovat nejméně 85 % deklarované odrůdy.

Vyzrálost hroznů při sběru, resp. míra cukru v nich obsaženém, pak určuje zařazení do jednotlivých kategorií přívlastkového vína. Řeší se obsah cukru v neprokvašeném moštu, což je například u přívlastkového vína kabinet 190 g cukru na litr moštu.

Nejen lahvovaná sudová vína jsou přívlastková, taktéž sudová vína mohou tuto charakteristiku splňovat.