Redox Potencionál

Proces stárnutí vína byl původně pojímán jako čistě oxidativní, později však bylo objeveno, že když je jedna složka ve víně okysličená (získá kyslík), jiná je redukovaná (kyslík ztratí). Tento proces vešel ve známost jako redukčně-oxidační, nebo-li reakce redox. Smyslově se však víno jeví buď jako oxidativní nebo reduktivní. Za přítomnosti vzduchu je víno náchylné k charakteru oxidativnímu, jakmile však k němu přístup kyslíku zamezíte, začíná převládat charakter reduktivní, proto tedy je buket v láhvi zrajícího vína charakteru reduktivního a aroma vína svěžího a mladého je více oxidativní než reduktivní