Reduktivní školení

Reduktivní školení zahrnuje způsoby ošetřování vína za omezeného přístupu vzduchu. K zabránění oxidace se využívá inertních plynů. Školení vína probíhá v nádržích z nerezového plechu a v optimálních termínech se víno síří