Rozsivková zemina

Je to jemná, prašná půda (rovněž známá jako křemelina, diatomit) z rozložených mořských řas rozsivek