Sirovodík

Reakcí vodíku s oxidem síry je produkován zápach zkažených vajec. Dojde-li k tomuto jevu před láhvováním, je možno neodkladných jednáním záležitost napravit. Není-li však náprava včas sjednána, sirovodík se může rozvinout na merkaptany a víno zničit