Šumivé víno

Jedná se o označení pro alkoholické nápoje zhotovené kvašením moštu nebo vína (primární, sekundární). Šumivé víno je víno, které obsahuje oxid uhličitý tvořený druhotným kvašením cukrů. Tlak oxidu uhličitého v šumivém vínu by měl být nejméně 0,3 MPa. K produkci šumivých vín se používají spíše kyselejší a sušší odrůdy vín. Šumivé víno lze vyrábět buď kvašením v tanku (charmat), nebo klasickou metodou kvašení v láhvi. Pro šumivé víno se často používá také výraz sekt, který pochází z německého prostředí.

Stejně jako klasická vína, se i šumivá vína dělí dle cukernatosti, tj. dle obsahu cukru (dále jen OC) rozlišujeme:

Problematiku šumivého vína u nás zakotvuje Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), § 20.