Víno hladké

Tento výraz znamená opak vína agresivního a je důraznější než víno zaoblené