Víno solidní

Tento výraz je možno zaměnit s výrazem víno stálé