Vinohradnictví

Vinohradnictví je činnost provozovaná pěstitelem révy vinné při výsadbě vinice a jejím pěstování za účelem sklizně hroznů nebo révových roubů. Dále činnosti při výsadbě vinice podnožkové